Офіційні повідомлення

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

1.Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ» 1.2. Організаційно-правова форма емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33143011 1.4. Місцезнаходження емітента: Вінницька обл., Крижопільський р-н, м. Крижопіль, вул. Куйбишева, буд. 74-А 1.5. Міжміський…

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ» Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 1.Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ» 1.2. Організаційно-правова форма емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33143011 1.4. Місцезнаходження…