Офіційні повідомлення

Оголошення Про результати проведення Конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ПК «Поділля»
Оголошення  Про результати проведення  Конкурсу  з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ПК «Поділля»

Оголошення Про результати проведення Конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ПК «Поділля»

Конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ПК «Поділля»
Конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності  ПрАТ «ПК «Поділля»

Конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ПК «Поділля»

Повідомлення про особливу інформацію (зміна складу посадових осіб)
Повідомлення про особливу інформацію (зміна складу посадових осіб)

Повідомлення про особливу інформацію (зміна складу посадових осіб)

Завантажити кваліфікований підпис та печатку

Повідомлення про особливу інформацію (зміна складу посадових осіб)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 02.05.2019 (дата реєстрації емітентом електронного документа)   № 365 (вихідний реєстраційний номер електронного документа)   Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням…